تنگی، مجرا

علت بیماری تنگی مجرا چیست؟

شایعترین علت تنگی مجرا در آقایان سوند گذاری است.🖊 سابقا علت شایع آن عفونت های مجرا بود. که اکثرا عفونت های منتقله از راه جنسی بود. ولی با درمان های خوب این بیماران این علت امروزه کمتر شایع است. از علل دیگر آن علل ناشناخته❗️ می باشد که این هم یکی از علل شایع است….

۱۳۹۶-۰۹-۲۰