تغییرات مادر و جنین.بترداری.هفته۳۱ .۳۱۲.۳۳.۳۴.۳۵.۳۶.۳۷.۳۸.۳۹.۴۰ حاملگی بعد از مورد

بارداری هفته بهفته هفته ۳۰تا۴۰ بارداری

هفته ۳۱ طول جنین ۲۸ سانت و وزن ۱۶۰۰ گرم گوش خارجی تشکیل شده در سونوگرافی دیده میشود در سونوگرافی دیده میشودنواهای اشنا و صداهای اشنا را میشنود مادر به علت شلی لیگامانهای و امادگی برای زایمان دچار کمر درد  میشود مادر تا این سن ۸/۵تا ۹ کیلو اضافه وزن دارد در این سن کودک…

۱۳۹۴-۰۹-۱۹