تصلب شرایین بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

کاهش کلسترول

  قدم های ساده برای کاهش کلسترول اگر پزشکتان به شما گفته که کلسترولتان بالاست  پس باید رژیم غذایی و روش زندگیتان را تغییر دهید تاکلسترول و خطر بیماری قلبی را کاهش دهید. حتی اگر دکترتان داروی پایین آورنده کلسترول به شما داده است، هنوز به تغییر رژیم و فعال تر شدن برای سلامت قلبی…

۱۳۹۴-۰۲-۲۲