ترک شکم بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

ترک شکم در بارداری و بعد از زایمان

ایجاد ترک شکم در بارداری اغلب به دلیل افزایش وزن ناگهانی پیش می آید، همه خانم ها در دوران بارداری، حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم وزن اضافه می نمایند اما بیشتر کسانی که به صورتی ناگهانی دچار اضافه وزن می شوند بر روی پوست شکم و سایر نقاط بدن دچار ترک میشوند. مسائل ژنتیکی و…

۱۳۹۵-۰۵-۲۴