تربیت فرزندان

شما جزء کدام گروه از والدین هستید؟

والدین غیر فعال : اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودکان ، فعال بر خورد نمی کنند و منتظر هستند که اهدافشان به خودی خود تحقق یابد، در حقیقت فرزندان آنها نوعی یتیم محسوب می شوند زیرا فاقد والدین فعال هستند. والدین سلطه گرا : این والدین بیشتر به فکر برقراری یک رابطه عمودی با بچه…

۱۳۹۵-۰۹-۰۱
هرم ارتباطی والدین و فرزند
هرم ارتباطی والدین و فرزند

مطلبی که در زیر می خوانید در حقیقت مقدمه کتابی است که در دست نوشتن دارم. خواندنش می تواند به خواننده علاقه مند به مباحث علم روانکاوی، دیدی متفاوت نسبت به رنجش های روانی ارائه دهد: سال ها پیش زمانی که هنوز یک دانشجوی پزشکی بودم مواجه با بیمارانی که از مشکلات روانی رنج می…

۱۳۹۴-۰۶-۲۰