تراپی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

مراجعان به روانکاوی چه می خواهند؟

از آن جایی که هنوز در فرهنگ عوام مراجعه به دکتر اعصاب و روان با هر رویکرد درمانی تابو بوده و نیز به کرات واژه ها و اصطلاحات غلط ولی مصطلح برای متخصصین در این زمینه به کار برده می شود، متن زیر شاید راهنمای مختصری برای کسانی باشد که در مورد این نوع درمان…

۱۳۹۴-۰۸-۰۹