ترانسفرانس بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۱۱)

در این مقاله آخر یک جمع بندی کلی در باب ترانسفرانس و مدیریتش در روانکاوی خواهیم داشت: * به عنوان روانکاو مهم است که نسبت به جایگاه سمبلیکی که برای فرد مراجعه کننده اشغال کرده ایم توجه داشته باشیم. * هیچ گاه درخواست بیمار را برای جلب رضایتش از کار پاسخ نخواهیم داد. بلکه سعی…

۱۳۹۵-۰۴-۰۴
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۱۰)

حال یکی ممکن است از خود بپرسد در این رابطه درمانی و در حضور ترانسفرانس، روانکاو چرا انتخاب می کند که در معرض و یا به عبارتی هدف تیررس ترانسفرانس باشد؟ اگر تمامی فایده کار درمانی نهایتا به سود روانکاوی شونده است، چه عایدی برای روانکاو می ماند؟ به وفور می بینیم که بخصوص در…

۱۳۹۵-۰۴-۰۴
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۹)

در رابطه با ترانسفرانس و نحوه مدیریت آن در انواع سایکوز در این مقاله به نکاتی چند اشاره خواهد شد. در مورد سایکوز پارانوئیا و یا جنون بدبینی، مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت قرار نگرفتن خود روانکاو در معرض توهم بدبینی بیمار است. از این رو در پروسه تعلیم روانکاوی، فرد…

۱۳۹۵-۰۴-۰۴
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۸)

اولین و مهمترین نکته در مورد ترانسفرانس افراد با ساختار ذهنی سایکوتیک و یا روانپریش، نگه داشتن ترانسفرانس در امر خیالی است. یعنی تمامی آنچه در مقالات پیشین در ارتباط با نحوه مدیریت ترانسفرانس در بالین افراد ذکر شد، در کار با سایکوز می بایست به دست فراموشی سپرده شود. هیچ قرار نیست روانکاو در…

۱۳۹۵-۰۴-۰۴
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۷)

در این مقاله چندین مثال کلینیکی در رابطه با پدیده ترانسفرانس آورده خواهد شد تا به روشنتر شدن نحوه شکل گیری و مدیریت این پدیده در رابطه درمانی کمک شود. یکی از مواردی که با تشخیص نوروز وسواسی یا آبسشنال نوروزیس برای روانکاوی مراجعه کرده بود، مردی میانسال بود که در مورد تصمیم گیری بر…

۱۳۹۵-۰۴-۰۳
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۶)

در ادامه به موضوع نحوه انتخاب روانکاو در رابطه با ترانسفرانس می پردازیم. سوالی که برای برخی همکاران مطرح می گردد این است که به عنوان یک روانکاو چگونه توسط افراد انتخاب می شوند؟ گاها مدتی طول می کشد تا فرد روانکاو مناسب خود را بنا به نوع ترانسفرانسی که به این کار دارد بیابد…

۱۳۹۵-۰۴-۰۲
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۴)

ترانسفرانس از دیدگاه لکان در سمینار یازدهم ۱۹۶۴ به نظر لکان ترانسفرانس خود را به شکل یک “حس” نمایان می کند و به مانند فروید، در این سمینار از همان عبارت ترانسفرانس ـ عشق استفاده می کرد. وی مفهوم ترانسفرانس را از ؛تکرار؛ که یکی دیگر از فرم های ضمیر ناخودآگاه می باشد، جدا کرده…

۱۳۹۵-۰۳-۱۵
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی(۳)

لکان و پدیده ترانسفرانس پیش از سمینار یازدهم در سال ۱۹۶۴ میلادی لکان در سال ۱۹۴۸ میلادی با رجوع به کار فروید و ملانی کلاین در رابطه با ترانسفرانس به روشنی اذعان می دارد که این پدیده در واقع تصاویر ابتدایی در ضمیر نا خودآگاه فرد مورد روانکاوی را مجددا فعال می نماید. سه سال…

۱۳۹۵-۰۲-۳۱
مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۲)

فروید و تئوری پردازی در مورد ترانسفرانس واژه آلمانی که فروید برای پدیده ترانسفرانس استفاده کرد Ubertragung بود که برای اولین بار در سال ۱۸۹۵ میلادی ظاهر گردید که می توان آن را در کتاب دوم از مجموعه کارهای فروید SE2 در مقاله ای که بر هیستریا نوشته بود یافت. این واژه را در حقیقت…

۱۳۹۵-۰۲-۳۱