تخم مرغ

تخم مرغ ، آری یا نه ؟

  بدون تخم مرغ چکار کنیم ؟ تخم مرغ یک عامل اصلی در رژیم غذایی است ،نه فقط برای صبحانه ، بلکه برای تغذیه بچه ها .همچنین در یک ناهار و شام سریع و حاضری و در دسرها و شیرینی ها استفاده می شود . اما برای چند دهه تخم مرغ شهرتبدی داشت . بعلت…

۱۳۹۴-۰۲-۲۲