تحليل استخوان بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

ایمپلنتهای دندانی

ایمپلنتها و پرونزهای متکی به آنها از دسته ی پروتزهای ثابت هستند که میتوانند جایگزین خوبی برای دندانهای از دسته رفته باشند.این پروتزها چه بصورت تک دندانی چه گروهی همه ى نیازهای جویدن ، زیبایی و باز سازی سیستم ماهیچه- اسکلتی دهان را تامین میکند.تحلیل استخوان و بافت لثه که پس از کشیدن دندانها پیش…

۱۳۹۴-۰۴-۰۳