تالاسمی در حاملگی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

تالاسمی و سیکل سل در حاملگی

تالاسمی و کم خونی داسی شکل در حاملگی تالاسمی نوعی کم خونی ارثی است که با ساخته شدن ناقص زنجیره آلفا یا بتا در هموگلوبین به وجود می آید.نوع بسیار شایعتر آن در ایران نوع بتا است. بسیاری از ما ممکن است یک یا چند مورد تالاسمی مینور در در میان افراد فامیل داشته باشیم.در…

۱۳۹۳-۰۹-۲۰