بی اختیاری

آرگوس اسلینگ

یکی از روش های #درمان #بی_اختیاری ادرار در آقایان استفاده از آویز است. به این وسیله آرگوس میگویند که در زیر مجرای ادرار کار گذاشته میشود.

۱۳۹۶-۰۹-۲۱