بیوشیمی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

آسیب شناسی (پاتولوژی) [۶]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان و فوق تخصصان حوزه ی تخصصی آسیب شناسی می باشند که عضو داک تاپ هستند. آسیب شناسی یا پاتولوژی تخصصی در پزشکی است که در خصوص تاثیر بیماری ها و آسیب‌ها در بافت ها و سلول می کوشد و فرایند بیماری را در…

۱۳۹۳-۰۴-۲۰