بیهوشی عمومی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بیهوشی [۱۱]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان بیهوشی می باشند که عضو داک تاپ هستند. برای تمام عمل های جراحی نیاز است تا بیمار به یکی از روش هایی که مناسب تشخیص داده می شود بیهوش گردد که این کار توسط متخصص بیهوشی انجام می گردد. متخصص بیهوشی پزشکی است…

۱۳۹۳-۰۴-۲۸