بینی نوزادان بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

درمان گرفتگی بینی نوزاد

برای گرفتگی بینی شیرخواران ۳ کار میکنیم. استفاده از یک قطره از شیر مادر در بینی استفاده از ویکس که به دستمال کاغذی زدیم استفاده از بخور آب گرم بطور مستقیم باید مواظب بود بخار آب داغ است موجب سوختگی نشود.

۱۳۹۵-۰۹-۱۲