بیماری های تب دار و واگیردار بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بیماری های داخلی [۴۹]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان و فوق تخصصان حوزه بیماری های داخلی می باشند که عضو داک تاپ می باشند. تخصص بیماری های داخلی مربوط به تشخیص و درمان بیماریهای داخلی است که قسمتی از بدن و یا همه بدن را درگیر می کند. متخصصان بیماری های داخلی…

۱۳۹۳-۰۴-۱۸