بیماریهای اطفال بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

پزشکان متخصص تهران و ایران
بیماریهای نوزادان و اطفال و کودکان[۳۹]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان در زمینه ی بیماریهای نوزادان می باشند که عضو داک تاپ هستند. تخصص نوزادان شامل رشته های  فوق تخصص آی سی یو کودکان، فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان، فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان، فوق تخصص غدد،…

۱۳۹۵-۱۰-۲۸