بیماران بستری بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

کنترل قندخون در بیماران بستری

۱) کنترل قندخون در critical ill patient بستری دربیمارستان  : منظوراز critical ill patient ،بیماران بستری در surgical or medical ICU میباشد. استرس درموقعیت های بحرانی باعث افزایش هورمون های کانتررگولاتوری (کاته کولامینها ،کورتیزول وهورمون رشد) میشوند وسایتوکین های التهابی مختلف بالا می رود که درنتیجه آن موجب افزایش مقاومت به انسولین ، کاهش مصرف…

۱۳۹۳-۰۸-۰۸