بولمیا بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

کم خوری و پر خوری عصبی (آنورکسیا و بولمیا)

تا به حال بارها واژه آنورکسیا و یا بولمیا را شنیده‌اید و یا ممکن است با افرادی که از کم خوری و یا پرخوری عصبی رنج می‌برند در ارتباط بوده باشید.آن چه به عنوان آنورکسیا و یا کم خوری عصبی از آن یاد می‌شود همان افراط در نخوردن برای از دست دادن وزن است که…

۱۳۹۴-۰۵-۲۳