بهترین روش برای درمان لکه های پوست

لکه های پوستی
چرا پوست مان لک می شود ؟

چرا لک های قهوه ای ظاهر می شوند؟ عوامل مختلفی می توانند روی میزان و کیفیت رنگدانه ها و سلولهای رنگدانه ساز تاثیر گذاشته و باعث تغییر رنگ پوست و ایجاد لک های تیره صورت شوند که عبارتند از : بیماری ها و اختلالات ارثی و ژنتیکی بیماری های سوخت و ساز سلولی بیماری های…

۱۳۹۶-۰۷-۲۷