بهترین دندانپزشک اهواز

محافظت از دندانها
نکات لازم جهت حفاظت از دندان

با دقت در تصویر زیر مطالبی در مورد نحوه تشکیل دندان و شرایط نگهداری دندانها بر اساس دوره زندگی را میتوان دید  

۱۳۹۶-۰۹-۰۹
بیماری لثه
بیماری لثه

سلام آیا میدانید چنانچه از وسایل غذایی مشترک برای خود و فرزندانتان استفاده کنید ممکن است بیماری لثه از شما به فرزندتان سرایت کند

۱۳۹۶-۰۹-۰۶