بن ماری بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

وسایل استریلیزاسیون در پزشکی دندانپزشکی و ازمایشگاه

فور اتوکلاو و بن ماری از لوازم برقی هستند که بترتیب در پزشکی دندانپزشکی و استریل کردن لوله های ازمایشگاه بیشترین کاربرد ها را دارند.

۱۳۹۳-۱۰-۲۳