بند ناف، نوزاد ، مراقبت

مراقبت از بند ناف نوزاد

مراقبت  از ناف نوزاد ناف نوزاد در حدود ۶۰ تا ۹۰ ثانیه بعد از تولد بریده می شود و با دو کلامپ پلاستیکی  بسته میشود. دقت شود نباید کلامپ رادر منزل باز کنید و به جای آن، با نخ ببندید. این کار خطرناک است ممکن است از محل باز شدن خونریزی کند و یا عفونی…

۱۳۹۶-۰۵-۰۹