برگشت’ منی’خشکی’انزال

برگشت منی

علل برگشت منی در اقایان غالبا مشکل در دستگاه ادراری تناسلی. دارویی و یا بیماری های نوروپاتیک که باعث درگیری اعصاب ناحیه شده و گاهی هم پس از برداشت و جراحی پروستات یا در دیابت این مشکل ایجاد می شود مهمترین داروهای که باعث ان می شود شامل آلفا بلوکرها مثل تامسولوسین ترازوسین هستند. البته…

۱۳۹۵-۱۰-۲۴