برگشت ادراری ،ریفلاکس ادراری ، عفونت ادراری ،کودک بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

برگشت ادراری یا ریفلاکس ادراری در کودکان

برگشت ادراری چیست ؟ بعد از تشکیل ادرار در کلیه ها،ادرار به لگنچه کلیه وسپس به سمت حالب ،مثانه و نهایتا پیشابراه جریان پیدا کرده و دفع میشود.در محل اتصال حالب ها به مثانه دریچه ای وجود دارد که در موقع انقباض مثانه خودبخود بسته میشود ومانع از برگشت مجدد ادرار ازمثانه به حالب میشود.در…

۱۳۹۳-۰۷-۰۱