بارداری هفته بهفته هفته 18بارداری

هفته ۱۸بارداری

هفته ۱۸بارداریجنین معمولا بطول ۱۲ّ/۵تا ۱۴سانت و ۱۵۰ گرم وزن داردّجنین از این سن میشنود با او حرف بزنید و اواز بخوانید اولین حرکتها رو میتوان در این سن احساس کرد در مادران کاهش تمرکز کاهش حافظه کوتاه مدت ماههای اول اتفاق می افتد ناراحتی صبحگاهی و خطرات محل کار نیزغ باید در ماههای اول…

۱۳۹۴-۰۸-۳۰