بارداري. ورزشTRX. تن ارمي. كاهش وزن زمان بارداري بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

ورزش در بارداری

باور اکثر ما از بارداری دوران بیماری است این تصاویر باید باور ما را بتواند تغییر بدهد این ورزش TRXمیباشد که برای مادران باردار در حد سبک میتوانند برای تقویت عضلات شکم و پهلو و سر و گردن انجام شود  و بنوعی امادگی برای زایمان است ورزش در کنار کاهش وزن و تن ارامی باعث…

۱۳۹۵-۰۱-۲۸