بارداري هفته بهفته .هفته اول بارداري.هفته دوم لارداري بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بارداری هفته بهفته :هفته١و٢

هفته اول از شروع اخرین پریود اغاز میشود باید با دوستان خود مشورت کنیم درجه حرارت بدن بالاتر است باید شرایط زندگی و سلامت جسمانی بررسی. شود سیگار باید ترک شود غذاهای یا ارزش غذایی بالا باید مصرف شوند مصرف غذاهای با ارزش غذایی پایین ممنوغ است باید روی وزن ایده ال باردارشد تغییراتی که…

۱۳۹۴-۰۸-۲۷