ایلئوسکال بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

پزشکان متخصص تهران و ایران
بیماریهای گوارش[۵]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان و فوق تخصصان حوزه ی تخصصی گوارش می باشند که عضو داک تاپ هستند. بیماری‌های دستگاه گوارش به همهٔ بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش باشد گفته می‌شود. این بیماری‌ها شامل بیماری های مری٬ معده٬ سه بخش اول٬ دوم و سوم دوازدهه (دئودنوم)٬…

۱۳۹۵-۱۱-۱۶