انتخاب همسر بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

معیار ازدواج
معیارهای مناسب برای انتخاب همسر و ازدواج موفق

ازدواج یکی از مهمترین مسائل در طول زندگی هر فردی است.اگر قصد ازدواج کردن را دارید حتماً این مقاله را بخوانید … با چه کسی ازدواج کنیم ؟ چگونه همسرآینده امان را بشناسیم؟ چه شرایطی برای همسر در نظر بگیریم ؟ در چه سنی باید ازدواج کرد؟ چه شرایطی باید داشته باشیم تا ازدواج کنیم…

۱۳۹۶-۰۲-۲۴