الکتروفیزیولوژی-قلب-آریتمی

آشنایی بامتخصص الکتروفیزیولوژی قلب(متخصص ریتم قلب)

الکتروفیزیولوژی قلب یکی از زیر شاخه های تخصصی قلب و عروق می باشد. به کسی که پس از طی دوره تخصصی قلب و عروق دوره ای در حدود یک ونیم تا دو ساله را  در رشته الکتروفیزولوژی طی کند الکتروفیزیولوژیست قلب می گویند. متخصص قلب دوره دیده در این رشته قادر خواهد بود تا اختلالات…

۱۳۹۳-۰۸-۱۶