افسردگی،زایمان،post partum blues

افسردگی پس از زایمان

مشکلات حاملگی ۱۴-افسردگی پس از زایمان خود حاملگی و دوران نقاهت پس از آن(نفاس) ممکن است آنقدر استرس زا باشند که باعث ایجاد یک بیماری روانی شوند ویا بیماری روانی قبلی را تشدید کنند.این بیماری ها بویژه در در خانمهایی که حمایت روحی و روانی خوبی از سوی خانواده و همسر خود ندارند ، شوهران…

۱۳۹۳-۰۷-۲۱