افتادگی پلک بعد از بوتاکس بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

عوارض تزریق بوتاکس

عوارض تزریق بوتاکس عوارض بوتاکس چیست؟ عوارض بوتاکس عوارض بوتاکس زیر چشم افتادگی پلک ناشی از بوتاکس دوبینی ناشی از تزریق بوتاکس عواض تزریق بوتاکس ممکن است بسیار کم باشد ، که با تزریقی جدید یا با تغییر در دورز بوتاکس برطرف شود. بوتاکس برای کاهش چینهای دور دهان و بهتر شدن زاویه گوشه های…

۱۳۹۶-۰۴-۲۵