اسپرین،سکته ی قلبی،پلاک اترواسکلروتیک،خونریزی

آنچه در مورد آسپرین باید بدانیم

آیا آسپرین خون را رقیق می کند؟! اگر رقیق شدن خون را به معنی کاهش چگالی سلولهای موجود در خون بدانیم باید بگوییم که آسپرین باعث رقیق شدن خون نمی شود و اصولا رقیق شدن خون پدیده ی مطلوبی همه نیست. یکی از علل شایع سکته ی قلبی، پارگی پلاکهای چربی موجود در شرایین قلب…

۱۳۹۵-۱۱-۱۶