استفراغ کودک بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

کودکان [۴۴]

پزشکان متخصص موجود در لیست بالا متخصصان حوزه ی بیماری های کودکان و اطفال می باشند که تا کنون در داک تاپ عضو شده اند. تخصص بیماری های کودکان از شاخه‌های اصلی در پزشکی است که به تشخیص درمان و پیشگیری تخصصی در حوزه ی بیماری های کودکان ،اطفال و نوزادان می پردازد. رشته‌های فوق…

۱۳۹۳-۰۴-۱۸