استفاده از پمپ درد در زایمان بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

پمپ درد
پمپ درد یا PCA بعد از جراحی

با همه اینها این روزها پیشرفت علم همه دردها را پشت‌سر گذاشته است. این روزها دستگاهی به‌نام «پمپ درد» در بیمارستان‌ها وجود دارد که برای تسکین دردهای پس از جراحی ساخته شده که در عمل سزارین هم بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر به لحاظ اقتصادی مشکلی نداریداز این دستگاه استفاده کنند. در غیر این‌صورت…

۱۳۹۶-۰۴-۰۴