احساس ، درد ، گزگز ، مور مور شدن ، اندامها ، بیماران دیابتی

احساس درد یا گزگز و مور مور شدن اندامها در بیماران دیابتی

که به آن نوروپاتی دیابتی گفته میشود . وقتی ابتلا به بیماری دیابت مدت زیادی طول بکشد و بخصوص اینکه کنترل فند خون ضعیف‌ باشد، اعصابی که مثل طنابهایی بطرف اندامها میروند آسیب میبینند و ازبین میروند و علائمی بصورت سوزن سوزن شدن و درد و گرفتگی و نهایتا بی حسی و کرختی دست‌ها و…

۱۳۹۳-۰۸-۱۵