آی یو آی، ناباروری، نازایی، دکتر زهره لواسانی،

مراحل انجام «ای یو آی» در درمان ناباروری

دکتر زهره لواسانی/ عضو هیات علمی دانشگاه، مراحل انجام «آی یو آی»، در درمان ناباروری به شرح زیر است: ١/ «جمع آوری مایع منی»: در ابتدا، به مرد یک ظرف استریل داده می شود تا پس از انزال، مایع منی خود را در آن بریزد. در برخی مراکز از نوعی کاندوم مخصوص برای «جمع آوری…

۱۳۹۵-۰۳-۰۲