آسم، حاملگی

آسم و حاملگی

آسم و حاملگی به طور عادی در حاملگی تهویه دقیقه ای و حجم جاری ریه ها افزایش می یابد و لذا فشار اکسیژن شریانی هم بالا میرود،در حالی که فشار دی اکسید کربن نهایتا” کم میشود.به دلیل بزرگ شدن رحم و فشار آن از پایین بر قفسه سینه،حجم قفسه سینه کم می شود و لذا…

۱۳۹۳-۰۷-۱۱