آرتروپلاستی زانو بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

تعویض مفصل زانو (آرترو پلاستی زانو)

تعویض مفصل زانویا آرتروپلاستی زانو knee  arthroplasty شکلی از جراحی است که در آن سطوح مفصلی دراستخوانهای ران وساق توسط سطح مفصل مصنوعی جایگزین میگردد. هدف نهایی ما درتعویض مفصل  رهاساختن بیمار از دردی  است که توسط بیماری زمینه ای مثل آرتروز یا ساییدگی ،بیماری روماتیسمی وتخریب سطح مفصلی در زانوی بیمار بوجود آمده است…

۱۳۹۵-۱۰-۲۰