آدنوم ، نان فانکسیون ، هیپوفیز ، up to date ، FSH

آدنوم نان فانکسیون هیپوفیز

خلاصه ای از آدنوم نان فانکسیون هیپوفیز از up to date ورژن 21.2 مخاطبین : رزیدنتهای  محترم داخلی و فلوهای محترم غدد INTRODUCTION — 25 to 30 percent of pituitary adenomas are clinically nonfunctioning or “silent”; 80 to 90 percent of these are gonadotroph adenomas, making them the most common type of pituitary macroadenoma. OVERVIEW…

۱۳۹۳-۰۸-۱۲