آدرس دندانپزشکی در تهران

کشیدن دندان و تحلیل رفتن استخوان بعد از آن

⭕️⭕️کشیدن دندان و تحلیل رفتن استخوان بعد از آن :   🔴در برخی موارد کشیدن دندان یک مساله ضروری است. اگر استخوان فک سالم باشد، ایمپلنت در همان روز که دندان کشیده شد کاشته میشود. با این حال، اگر فرد دچار تحلیل شدید استخوان فک و یا عفونت زیاد باشد، ممکن است امکان کاشت ایمپلنت…

۱۳۹۶-۰۸-۲۰