PGD یا تشخیص بیماری جنین قبل بارداری

  ✅روش PGD برای تعیین جنسیت جنین و تشخیص زود هنگام بیماری های ژنتیڪی 💠یڪی از راه هایی ڪه می تواند در برخی از این بیماری ها ڪه ژن یا ڪروموزوم معینی مسوول ایجاد آن است، مانع انتقال بیماری به فرزند شود؛ تشخیص قبل از لانه گزینی جنین یا PGD است. 💠در این روش، باروری…

 

✅روش PGD برای تعیین جنسیت جنین و تشخیص زود هنگام بیماری های ژنتیڪی

💠یڪی از راه هایی ڪه می تواند در برخی از این بیماری ها ڪه ژن یا ڪروموزوم معینی مسوول ایجاد آن است، مانع انتقال بیماری به فرزند شود؛ تشخیص قبل از لانه گزینی جنین یا PGD است.

💠در این روش، باروری به وسیله IVF انجام می شود و رویان سالم در رحم مادر ڪاشته می شود📖

✅ شامل تشخیص قبل از لانه گزینی جنین در رحم است و از ۲۰ سال قبل تاڪنون روی جنین انسان انجام می شود و حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نوزاد بعد از انجام PGD در دنیا متولد شده است.

✅به خاطر داشته باشید ڪه PGD با «تشخیص در دوران بارداری» (prenatal Diagnosis) متفاوت است. به همین دلیل، شما طی بارداری وقتی با یڪ بیماری در جنین مواجه می شوید، ختم بارداری به شما پیشنهاد می شود ڪه خود، بی خطر نیست و باعث عوارض روحی روانی در مادر و خانواده می شود.

⚠️یادآور میشود مجوز برای ختم بارداری در ایران و پزشڪی قانونی برای تمام بیماری ها و اختلال ها صادر نمی شود. درحالیڪه شما با «تشخیص قبل از لانه گزینی جنین» (PGD) می توانید بارداری طبیعی (فرزند سالم) داشته باشید.📖

✅برای انجام PGD به بیمار توصیه به انجام IVF می شود. IVF به این طریق است ڪه ابتدا به خانم، داروی محرڪ تخمڪ گذاری داده می شود و تخمڪ های حاصله توسط سونوگرافی زیر بی هوشی عمومی از تخمدان خارج و در آزمایشگاه نازایی با اسپرم همسر بیمار ترڪیب می شود و در دستگاه مخصوص در آزمایشگاه قرار داده می شود تا جنین رشد ڪند و بر اساس مشڪل بیمار یا درخواست آنها از جنین تڪه برداری می شود و برای تشخیص ارسال می شود.📖

✅”پی جی دی”یعنی تڪه برداری از جنین و ارسال یڪ سلول برای تعیین اختلال ڪروموزومی یا ژنی در آن جنین ڪه معمولا ۴۸ ساعت طول می ڪشد و در صورت سالم بودن جنین آن را به رحم مادر منتقل می ڪنیم. بیوپسی را در مراحل مختلف رشد جنینی می توان انجام داد.

📌ابتدا فقط از تخمڪ تڪه برداری می ڪردند و در صورتی ڪه سالم بود آن را با نطفه مرد ترڪیب و جنین حاصله را به رحم مادر منتقل می ڪردند ولی باز با تعدادی نوزاد با اختلال ڪروموزومی مواجه شدند.

💠 در حال حاضر تڪه برداری از جنین در روز سوم رشد جنین وقتی جنین ۶ تا ۸ سلولی است، بیوپسی در روز ۵ تا ۶ رشد جنینی (بلاستوسیست) یا در مراحل پیشرفته تر رشد انجام می شود.

    ۹۶/۰۴/۰۴

    ۰۸:۴۲


    به اشتراک بگذارید: