New looks in GDM 2014


با سلام خدمت همکاران عزیز٫قبلا” مقاله دیابت حاملگی را در سایت قرار داده ام. این مطالب نکات جدید را در ویلیامز ۲۰۱۴ بیان می کند.
معیار جدید تشخیص 🙁 GTT(with 100 or 75 gr glucose
FBS>=95,1h>=180,2h>=155,3h>=140
که دو یا بیشتر از معیارهای فوق برای تشخیص ضروری است.اکنون هدف از درمان دیابت بارداری رساندن قند ناشتا به زیر ۹۵ و قند دو ساعته پس از غذا به زیر ۱۲۰ است. همچنان که در ویلیامز ۲۰۱۰ عنوان شده بود اکنون قدم اول در درمان دیابت بارداری،رژیم و ورزش و سپس داروی خوراکی(گلیبوراید) میباشد و نه انسولین.چاپ جدید عنوان می کند که هم گلی بوراید و هم مت فورمین و هم انسولین می توانند به عنوان درمان در دیابت بارداری مصرف شوند.انسولینی ها را باید در ۳۴ هفته بستری و هفته ای ۳ بار مانیتور جنینی نمود و در ۳۸ هفته ختم بارداری با اینداکشن انجام می شود.

15/02/06

05:36


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید