New in OB/GYN 2014-8

-بهترین درمان فلاشینگ در منوپوز،همچنان HRT است. اگر بیمار رحم ندارد تنها استروژن داده می شود چون پروژسترون در بیش از ۵-۴ سال مصرف،افزایش ریسک کانسر پستان می دهد. اگر کسی با رژیم استروژن و پروژسترون مداوم دچار خونریزی شد دوز پروژسترون را بالا می بریم و اگر جواب نداد راه حل بعدی Endometrial ablation و یا IUD پروژسترونی( میرنا) میباشد.آخرین اقدام در عدم پاسخ دهی ، هیسترکتومی است.

۹۳/۱۲/۱۴

۰۸:۵۰

Last updated on


به اشتراک بگذارید: