New in OB/GYN 2014-7

-موارد مشکوک به آنومالی داخل رحمی مثل Bicornate را میتوان به جای MRI یا عکس رنگی ، با سونوی ۳D اثبات کرد.
-تا ۶ ماه پس از انجام HSG باروری بیشتر میشود.
-چون در عمل درآوردن اندومتریوما رزرو اوواری کمتر می شود و AMH کاهش میابد،لذا بهتر است اینداکشن انجام و اووم ها فریز شوند و همزمان اندومت ریوما عمل شود.
-خود وجود PMS به همراه Regular menstration مدرک خوبی برای Ovulation است.

۹۳/۱۲/۱۴

۰۸:۴۲

Last updated on


به اشتراک بگذارید: