New in OB/GYN 2014-12

-سونوهای متعدد و مونیتورینگ جنینی در بارداری برای مادران هیپوتیروئید لازم نیست ولی در هایپر تیروئید ها ضروری است. ۲۰-۱۰% خانمها TPO مثبت دارند که ۲۰% آنان در حاملگی دچار کم کاری آشکار تیروئید می شوند و لذا پی گیری آشکار آنان با TSH هر ماه ضروری است. -در درمان هایپر تیروئیدی مادر باردار باید…

-سونوهای متعدد و مونیتورینگ جنینی در بارداری برای مادران هیپوتیروئید لازم نیست ولی در هایپر تیروئید ها ضروری است. ۲۰-۱۰% خانمها TPO مثبت دارند که ۲۰% آنان در حاملگی دچار کم کاری آشکار تیروئید می شوند و لذا پی گیری آشکار آنان با TSH هر ماه ضروری است.
-در درمان هایپر تیروئیدی مادر باردار باید دانست که PTU هپاتوتوکسیسیتی می دهد و متیمازول آنومالی جنینی.لذا باید در سه ماهه اول PTU داده شود و بعد به متیمازول تغییر یابد.خانم هایپر تیروئید که قصد بارداری دارد باید قبل از حاملگی ید رادیواکتیو بگیرد یا جراحی شود و تنها پس از ۶ ماه از یوتیروئید شدن اجازه بارداری دارد.در شیردهی متیمازول Safeاست نه PTU.

۹۴/۰۱/۲۸

۱۷:۲۸


به اشتراک بگذارید: