New in OB/GYN 2014-11

-هدف از درمان بیماری های تیروئیدی در زنان باردار رساندن TSH در سه ماهه اول به ۲٫۵-۰٫۱ ، در سه ماهه دوم به ۳-۰٫۲ ، و در سه ماهه سوم به ۳-۰٫۳ است.
-در خانمی که هم اکنون تحت درمان هیپوتیروئیدی است و اقدام به بارداری می کند باید با اولین Missed period و مثبت شدن تست به مقدار ۳۰% به داروی قبلی اضافه شود( به عنوان مثال ۶ قرص در هفته باید ۸ قرص در هفته برسد).سپس هر ۴ هفته مجددا” TSH چک شود تا ۲۶ هفته بارداری و بعد بین ۳۲-۲۶ هفته یکبار و بعد یک بار دیگر تا انتهای بارداری.
-بلافاصله پس از زایمان باید دوز دارو به زمان قبل از بارداری برگردد و ۶ هفته بعد TFT مجدد چک شود.لووتیروکسین در شیردهی باید ادامه یابد.

۹۳/۱۲/۲۲

۱۰:۱۹

Last updated on


به اشتراک بگذارید: