اعتماد بنفس در کودکان

Increasing selfstim in chidren

چند راهکاربرای افزایش اعتماد به نفس در کودکان ۱-عشق ورزی و بیان و ابراز علاقه به فرزند، اینکه بیان کنیم دوستت دارم هر که باشی و هر چه انجام بدهی . با این کلمات کودک یاد میگیرد در هر عملی که میخواهد انجام دهد سلیقه والدین را در نظر داشته باشد و بدترین کلمه این…

چند راهکاربرای افزایش اعتماد به نفس در کودکان

۱-عشق ورزی و بیان و ابراز علاقه به فرزند، اینکه بیان کنیم دوستت دارم هر که باشی و هر چه انجام بدهی . با این کلمات کودک یاد میگیرد در هر عملی که میخواهد انجام دهد سلیقه والدین را در نظر داشته باشد و بدترین کلمه این است که به کودک بگوییم دیگه دوستت ندارم چون خودتان هم میدانید این کلمه دروغه و ما فرزندانیم را همیشه دوست داریم و باید بفهمانیم تذکر ما در موردرفتارش بوده نه خودش

۲-هر صفت نیکی که فرزندمان دارد در بوق و کرنا کنیم و جلوی او به اعضای خانواده که دوستش دارند مثل عمه وخاله و دایی و عمو و..بیان کنیم . اینکه تاکید دارم جلوی اعضای خانواده این نکته را بگویید چون اثر بخشی بهتری دارد.

۳- بعضی وقتها از فرزندانمان بخواهیم در بعضی کارها به ما کمک کنند حتی اگر بدون کمک آنها هم قادربه انجام آن کار باشیم و ازش تشکر کنیم و به بقیه هم بگوییم که به من کمک کرد وبا وجود کمک ایشان کار بهتر پیش رفت.

۴- در تصمیم گیریهای منزل نظر فرزندمان را بپرسیم و اگر نظرش قابل قبول نیست با تشکراز فکرش با ذکر دلیل نظرش را قبول نکنید . باید دقت کنید به همان میزانی که ما احتیاج به  احترام  دیگران داریم ،کودکان با عاطفه و احساس بیشترشان ، بیشتر به احترام نیاز دارند.

۵-موقع تعریف کردن و صحبت وی ، اجازه بدهیم حرفش تمام شود و به با ارتباط چشمی و دقت به وی برایش ارزش قائل شوییم و به عبارتی برایش وقت بگذاریم.

۶- اگر توانمندیهای وی زیاد شود شانس ابراز وجود و اعتماد به نفس وی زیاد میشود بنابراین کارها وهنرهای خودمان را به وی آموزش دهیم و در موقع انجام آن کار ازش کمک بگیریم نه اینکه مادری یک خیاط حرفه ای باشد و فرزندش خیاطی معمولی هم نداند.

اگر مقدور است در کلاسهای مختلف هنری و یا ورزشی  ببریم تا تواناییهایش بیشتر شود.

۷- زمانی که خطایی داشت از تنبیه یک دقیقه ای استفاده کنیم. یعنی در مورد اشتباهاش و خطرات آن  یک دقیقه تذکر دهیم سپس یک د قیقه سکوت کنیم تا فرصت فکر کردن داشته باشد و بعد یک دقیقه کودک را در بغل بگیریم تا بفهمد هنوز پشتیبانش هستیم.

 

 


    به اشتراک بگذارید: