تروما بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

استخوان ها و تغذیه
اثر غذا ها بر کاهش میزان شکستگی های استخوانی

⭕️⭕️اثر غذاهای دارای خاصیت آنتی اکسیدان بر کاهش میزان شکستگی⭕️⭕️ مقالات اخیر با بررسی جمعیت زیادی از داوطلبان نشان میدهد افرادی که مواد غذایی با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا استفاده میکنند – بخصوص زنان میانسال – کمتر دچار شکستگی در بدن بویژه شکستگی لگن میشوند، در این مطالعات مواد غذایی که بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی…

۱۳۹۷-۰۱-۲۱
دنده گردنی

دنده گردنی (Cervical Rib)چیست؟ دنده گردنی ، نام دنده ای در بدن است که نباید بطور معمول وجود داشته باشد، اما گاهی در بعضی افراد وجود دارد و وجود آن باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد میشود. وجود دنده گردنی ممکن است باعث ایجاد درد در گردن، دست و بیحسی یا مور مور شدن اندام شود….

۱۳۹۵-۰۵-۰۳
بیماری خار پاشنه پا

⚪️بیماری خارپاشنه چیست : بیماری خار پاشنه پا یکی از رایجترین علل درد پاشنه پا است که با درد و التهاب لیگامان بلند و ضخیمی، موسوم به فاسیای پلانتار، همراه است . این لیگامان استخوان پاشنه را به پنجه و انگشتان پا وصل می‌کند. بیماران دارای خار پاشنه ، عموماً از دردی تیز و خنجری…

۱۳۹۵-۰۴-۱۹
Traumatic Hemorrhagic Shock

Hemorrhage remains the major cause of preventable death after trauma . In the acute phase of hemorrhage, the physician’s therapeutic priority is to stop the bleeding as quickly as possible. Hemorrhagic shock is a pathologic state in which intravascular volume and oxygen delivery are impaired. As long as this bleeding is not controlled, the physician…

۱۳۹۳-۱۲-۲۳
Use of Tranexamic Acid in Trauma Patients

Use of tranexamic acid in trauma patients Tranexamic acidis an antifibrinolytic agent and inhibits the activation of plasminogen to plasmin. Trial data (CRASH-2) [ Reference :Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant hemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial, The Lancet, Vol 376, issue 9734, 23-32;…

۱۳۹۳-۱۲-۲۳