آلرژی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

ارتباط شیرین کننده های مصنوعی با بیماریهای قلبی و عروقی

ارتباط شیرین کننده های مصنوعی با بیماریهای قلبی و عروقی یک مطالعه مشاهده ایی نشان می دهد مصرف نوشیدنی های حاوی شیرین کننده های مصنوعی مانند نوشابه های رژیمی با خطر افزایش بیماریهای قلبی و عروقی همراه است. در یک مطالعه ،محققان از هشتادهزار زن پنجاه تا هفتادو نه ساله درمورد مصرف نوشیدنی های حاوی…

۱۳۹۸-۰۲-۲۲
آلرژی فصلی و درمان آن
آلرژی فصلی و درمان آن

در ساعات اولیه روز و نزدیک به طلوع خورشید، با عطسه از خواب بیدار میشوید، به دو و سه تا عطسه هم محدود نمیشود و به تعداد نامحدود عطسه میکنید. از تصور طبیعت دل انگیز بهار به وجد آمدید ولی وقتی قرارباشد از منزل بیرون بروید اولین چیزی که برمیدارید دستمال کاغذی است. ولی یک…

۱۳۹۸-۰۲-۱۰